O nás

Vitajte na stránke projektového ateliéru.

Hlavným zameraním našej spoločnosti je architektúra, projektovanie a navrhovanie budov, a s tým súviasiace činnosti.

Ateliér RGprojekt vznikol v roku 2002 ako združenie mladých, začínajúcich projektantov. V súčasnosti je už kolektív tvorený skúsenými, odborne spôsobilými odborníkmi v oblasti pozemného staviteľstva, v oblasti dopravných, a inžinierskych stavieb. Pracovali sme na mnohých zaujímavých projektoch v oblasti bytovej, občianskej alebo priemyselnej výstavby, či sa jednalo o novostavby alebo zmeny existujúcich stavieb prístavbou, nadstavbou alebo vnútornými stavebnými úpravami, prípadne komplexné vyriešenie energetickej hospodárnosti zateplením objektu a hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy.

Naše portfólio zahŕňajú projektové práce zo všetkých oblastí stavebníctva. Sme schopní vypracovať komplexnú projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch, od štúdie, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie až po realizačný projekt. Zabezpečujeme aj činnosti po zrealizovaní stavieb, ako sú energetické certifikáty a dokumentácie skutočného vyhotovenia. To všetko v rozumných cenových hladinách a rýchlom termínovom spracovaní.

Naše služby v oblasti projektovania stavieb ponúkame hlavne v regióne Žilina. Podielali sme sa na rôznych akciách, či už autorsky alebo projekčne. Naše portfólio zahŕňajú práce od rodinných domov, až po hotely či bytové domy. Počas doby našej praxe sme nazbierali dostatočné množstvo skúseností pre rýchle a kvalitné spracovanie vášho projektu.

Konkrétne požiadavky investora najskôr zapracujeme do architektonickej štúdie, ktorú si necháme schváliť na príslušnom útvare hlavného architekta, prípadne ďaších orgánoch štátnej správy. Po týchto predbežných schvaľovacích konaniach je možné pokračovať na ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, ktoré sú potrebné ako príloha k žiadosti na stavebné povolenie alebo územné rozhodnutie.

Po vydaní stavebného povolenia, alebo aj počas trvania stavebného konania, avšak na základe kladných stanovísk všetkých orgánov, je možné dojednať si u nás vypracovanie realizačného projektu, v ktorom sú podrobne vyšpecifikované všetky prvky stavebnej konštrukcie a príslušné konštrukčné detaily.

Galéria
Povedali


"Architektúra je to, čo robí zrúcaninu krásnou."

Le Corbusier

 

"Architektúra nie je kreslenie, architektúra sa môže písať ako báseň alebo partitúra."

Adolf Loos

 

"Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť."

Michelangelo Buonarroti