Kto sme
Sme kolektív tvorený skúsenými projektantmi v oblasti pozemného staviteľstva, v oblasti dopravných a inžinierskych stavieb s bohatými skúsenosťami pre rýchle a kvalitné vypracovanie vašeho projektu
Čo ponúkame
Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb vo všetkcýh stupňoch, ako aj porealizačné služby, autorský a technický dozor a príslušné odborné poratenstvo
Nové služby
Na základe požiadavky trhu sme naše portfólio doplnili o novú službu. Najnovšie ponúkame vypracovanie energetických certifikátov a komplexné energetické poradenstvo v projektovej príprave.
Prečo my ?
SkúsenostiDo každého projektu vkladáme naše dlhoročné skúsenosti z oblasti architektúry
Kvalita Zaručujeme kvalitné spracovanie projektu pre rýchlu a bezproblémovú realizáciu stavby
Spokojnosť Robíme maximum pre spokojnosť našich klientov
Rýchlosť Rýchle vypracovanie vašeho projektu a okamžité riešenie akútnych problémov
Nadšenie Baví nás čo robíme, a to prenášame aj do našej tvorby